• NSST – Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10 (siedziba SDK Danceoffnia)
  • SALE: Aula, sala 23, sala 24 - ul. Zwycięstwa 14/3 Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Godzina
PrzedmiotSala
Poniedziałek
16.15 - 17.45 Taniec współczesny
D
17.45 - 18.30 Akrobatyka D
Środa 
16.15 - 17.45 Taniec klasyczny Aula (WSE)
17.45 - 18.30 Umuzykalnienie Teoria (sala nr 24 WSE)
Piątek
16.15 - 17.45 Taniec klasyczny  C
Sobota
 8.30 - 10.00 Rytmika D
10.10 - 11.40 Taniec współczesny A

 
GodzinaPrzedmiotSala
Wtorek 
16.15 - 17.45 Taniec klasyczny C
Środa
16.15 - 17.45 Taniec klasyczny B
17.45 - 18.30 Akrobatyka A
18.50 - 19.35 Umuzykalnienie Teoria (sala nr 24 WSE)
Piątek
16.15 - 17.45 Taniec klasyczny Aula (WSE)
17.50 - 19.20 Taniec ludowy Aula (WSE)
Sobota
8.30 - 10.00 Taniec współczesny A
10.10 - 11.40 Rytmika  D
11.50 - 13.20 Taniec współczesny C

 
GodzinaPrzedmiotSala
Poniedziałek
16.10 - 17.40 Taniec współczesny C
17.50 - 19.20 Taniec współczesny C
Wtorek
16.15 - 17.45 Taniec współczesny D
Środa
16.15 - 17.45 Audycje muzyczne Sala nr 23 (WSE)
17.50 - 19.20 Taniec klasyczny Aula (WSE)
19.30 - 21.00 Taniec klasyczny Aula (WSE)
Czwartek
16.15 - 17.45 Taniec klasyczny B
17.50 - 19.20 Taniec ludowy B
GodzinaPrzedmiotSala
Środa
16.15 - 17.45 Taniec klasyczny C
17.50 - 19.20 Audycje muzyczne Teoria (sala nr 23 WSE)
19.30 - 21.00 Techniki uzupełniające Teoria (sala nr 23 WSE)
Czwartek
16.15 - 17.45 Taniec współczesny A
17.50 - 19.20 Taniec klasyczny C
19.30 - 21.00 Taniec wspołczesny Aula (WSE)
Piątek
16.15 - 17.45 Taniec współczesny A
17.50 - 19.20 Taniec klasyczny C
19.30 - 21.00 Taniec ludowy Aula (WSE)
Sobota
14.50 - 16.20 Taniec klasyczny C
GodzinaPrzedmiotSala
Wtorek
17.50 - 19.20 Taniec współczesny C
19.30 - 21.00 Taniec współczesny C
Środa
16.15-17.45  Taniec współczesny  D
17.50-19.20 Taniec klasyczny C
Czwartek
16.15 - 17.45 Taniec klasyczny C
17.50 - 19.20 Techniki uzupełniające Sala nr 23 (WSE)
Piątek
19.30 - 21.00 Taniec klasyczny C
Sobota
13.20 - 14.50 Taniec klasyczny C
14.55 - 16.25 Taniec ludowy i charakterystyczny B
Środa
17.50-19.20 Partnerowanie D
19.30-21.00 Taniec klasyczny C
Czwartek
16.15 - 17.45 Taniec historyczny Aula (WSE)
17.50 - 19.20 Taniec współczesny Aula (WSE)
19.45 - 21.15 Taniec klasyczny C
Piątek
16.15 - 17.45 Taniec klasyczny B
17.50 - 19.20 Taniec współczesny A
19.30 - 21.00 Taniec współczesny A
Sobota
8.15 - 9.45 Taniec ludowy i charkterystyczny  C
10.10 - 11.40 Taniec klasyczny C
11.40 - 13.10 Taniec klasyczny  A
13.30 - 16.45 Historia tańca D
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
WRZESIEŃ
01.09.2022 Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego
01-10.09.2022 Zebrania z rodzicami 
PAŹDZIERNIK
                14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
31.10.2022 Dzień dyrektorski - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
LISTOPAD
01.11.2022 Wszystkich Świętych (dzień wolny)
11.11.2022 Święto narodowe - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
12.11.2022 Dzień dyrektorski (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
GRUDZIEŃ
5-10.12.2022 Zebrania z rodzicami 
17.12.2022 Propozycja ocen semestralnych
23.12-31.12.2022  Zimowa przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć
STYCZEŃ
01.01.2023 Nowy Rok - dzień wolnyod zajęć
06.01.2023 Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
07.01.2023 Dzień dyrektorski (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
19.01.2023 Rada Pedagogiczna
STYCZEŃ/LUTY
23.01-04.02.2023 Ferie zimowe
KWIECIEŃ
6-11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
30.04.2023 Międzynarodowy Dzień Tańca
MAJ
01.05.2023 Międzynarodowe Święto Pracy- dzień wolny od zajęć
03.05.2023 Swięto Konstytucji 3-go maja - dzień wolny od zajęć
15-20.05.2023 Dni Otwarte, Zebrania z rodzicami 
22.05.2023 Propozycje ocen końcowych
CZERWIEC
02-07.06.2023 Egzaminy promocyjne
8.06.2023 Boże ciało - dzień wolny od zajęć
9-10.06.2023 Dni dyrektorskie (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
12.06.2023 Wystawienie ocen końcowych
12-16.06.2023 Sprawdzian predyspozycji dla kandydatów
15.06.2023 Rada Klasyfikacyjna
17.06.2023 Doroczny Koncert NSST
23.06.2023 Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Wyjazdy, występy, konkursy:

  • informacje dotyczące wyjazdów, występów i konkursów podawane będą na bieżąco.
  • Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
Regulaminy NSST

Regulamin praktyk scenicznych 29 Września 2022

Wewnątrzszkolny regulamin udziału w konkursach 29 Września 2022

Regulamin organizacji zajęć 19 Października 2020

Koncepcja zdalnego nauczania w NSST 12 Października 2020