• NSST – Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10 (siedziba SDK Danceoffnia)
 • PSWA – Państwowe Studium Wokalno-Aktorskie, ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok
GodzinaPrzedmiotSala
Poniedziałek
16.15-17.45 Taniec klasyczny
C
17.50-18.3 Akrobatyka D
Wtorek
16.15-17.45 Taniec klasyczny  C
17.50-19.20 Taniec współczesny  D
     
Sobota
8.30-10.00 Taniec współczesny A
10.20-11.05 Umuzykalnienie D
11.10-12.40 Rytmika  D
GodzinaPrzedmiotSala
Poiedziałek
16.15-17.45 Taniec klasyczny B
18.00-19.30 Taniec współczesny C
19.35-20.20 Akrobatyka D
Wtorek
16.15-17.45 Taniec współczesny PSWA
18.00-19.30  Taniec klasyczny PSWA
Sobota
8.00-9.30 Rytmika C
9.35-10.20 Umuzykalnienie D
GodzinaPrzedmiotSala
Poniedziałek
16.15-17.45 Taniec współczesny PSWA
17.55-19.25 Taniec klasyczny PSWA
Środa
16.15-17.45 Taniec współczesny C
17.50-19.20 Taniec klasyczny B
19.30-20.15 Akrobatyka
Czwartek
16.15-17.45 Taniec klasyczny PSWA
Sobota
08.40-09.25 Umuzykalnienie  D
09.30-11.00 Rytmika   C
11.05-12.35 Taniec ludowy  C
GodzinaPrzedmiotSala
Poniedziałek
17.30-19.00 Audycje muzyczne PSWA
19.30-21.00 Taniec Klasyczny  PSWA
Wtorek
19.30-21.00 Taniec klasyczny C
Środa
16.15-17.45 Taniec współczesny B
17.50-19.20 Taniec ludowy C
19.25-20.55 Taniec klasyczny C
Czwartek
16.15-17.45 Taniec współczesny A
 17.50-19.20 Taniec współczesny A
GodzinaPrzedmiotSala
Poniedziałek
 19.00-20.30  Audycje muzyczne  PSWA
Wtorek
16.15-17.45 Taniec współczesny A
17.50-19.20 Taniec klasyczny C
Środa
16.15-17.45 Taniec klasyczny C
18.00-19.30 Taniec współczesny B
19.40-21.10 Taniec współczesny B
Czwartek
17.55-19.25 Taniec klasyczny PSWA
19.30-21.00 Taniec klasyczny PSWA
Sobota
   
8.20-9.50 Taniec ludowy B
10.05-11.35 Techniki uzupełniające A
Poniedziałek
18.00-19.30 Taniec klasyczny B
19.35-21.05 Taniec klasyczny B
Wtorek
16.15-17.45 Historia tańca  PSWA
17.50-19.20 Historia tańca  PSWA
19.35-21.05 Taniec klasyczny PSWA
Środa
16.15-17.45 Taniec klasyczny PSWA
17.55-19.25 Taniec współczesny PSWA
19.30-21.00 Taniec współczesny PSWA
Czwartek
19.25-20.55 Taniec współczesny A
Sobota
   
11.40-13.10 Techniki uzupełniające A
13.20-14.50  Taniec Ludowy B
13.10-14.40 Partnerowanie C
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
WRZESIEŃ
01.09.2021 Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego
01-02.09.2021 Zebrania z rodzicami (online)
PAŹDZIERNIK
                14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
 16.10.2021 Dzień dyrektorski - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
LISTOPAD
01.11.2021 Wszystkich Świętych (dzień wolny)
11.11.2021 Święto narodowe - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
13.11.2021 Dzień dyrektorski (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
GRUDZIEŃ
6-11.12.2021 Zebrania z rodzicami (online)
18.12.2021 Propozycja ocen semestralnych
23.12-31.12.2021  Zimowa przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć
STYCZEŃ
01.01.2022 Nowy Rok - dzień wolnyod zajęć
03-05.01.2022

06.01.2022
Dni dyrektorskie - dni wolne od zajeć

Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

STYCZEŃ/LUTY
24.01-05.02.2022 Ferie zimowe
KWIECIEŃ
4-9.04.2022 Zebrania z rodzicami (online)
14-19.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna
25-30.04.2022 Dni otwarte szkoły
30.04.2022 Międzynarodowy Dzień Tańca
MAJ
03.05.2022 Swięto Konstytucji 3-go maja - dzień wolny od zajęć
16-21.05.2022 Zebrania z rodzicami 
21.05.2022 Propozycje ocen końcowych
CZERWIEC
06-11.06.2022 Egzaminy promocyjne
11.06.2022 Wystawienie ocen końcowych
13-15.06.2022 Sprawdzian predyspozycji dla kandydatów
15.06.2022 Rada Klasyfikacyjna
16.06.2022 Boże Ciało - dzień wolny od zajęć
24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Wyjazdy, występy, konkursy:

 • informacje dotyczące wyjazdów, występów i konkursów podawane będą na bieżąco.
 • Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WYBIERANIA UCZNIÓW DO REPREZENTOWANIA NSST PODCZAS KONKURSÓW

Rodzice zgłaszają chęć udziału swoich dzieci w konkursie, w określonej kategorii tanecznej. ( UWAGA! RODZICE I ZAINTERESOWANI UCZNIOWIE NIE PODEJMUJĄ DECYZJI O REPERTUARZE)

Rodzice ( opiekunowie) zgłaszając swoje dzieci biorą pod uwagę następujące czynniki:
 • dyspozycyjność dziecka poza obowiązkowymi zajęciami w NSST
 • koszt kostiumu, koszty wyjazdu na konkurs,
 • Potrzeby i deklarowaną przez dziecko chęć dodatkowej pracy nad repertuarem
 • Możliwość indywidualnej pracy nad repertuarem poza godzinami pracy z pedagogiem ( sale dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)
 • Wytypowani choreografowie i pedagodzy decydują o przydzieleniu zgłoszonym uczniom repertuaru oraz wyznaczają terminy prób repertuarowych, odbywających się w ramach przedmiotów: taniec klasyczny, taniec współczesny, ewentualnie w ramach dodatkowych zajęć (w miarę możliwości szkoły) tj. poza stałym grafikiem zajęć. Rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów wynikających z dodatkowych godzin zajęć.
 • W wyznaczonym przez dyrektora terminie odbywają się przesłuchania wewnętrzne. Wewnętrzna komisja konkursowa złożona z pedagogów i choreografów przygotowujących uczniów typuje osoby do reprezentowania szkoły podczas konkursu zewnętrznego. Przesłuchania są otwarte dla widowni.
 • Wybrani w przesłuchaniach wewnętrznych uczniowie przygotowują się do występów pod okiem wyznaczonych pedagogów w ramach lub poza obowiązkowymi godzinami zajęć szkolnych.
 • Wybrani uczniowie mają obowiązek indywidualnego doskonalenia repertuaru, mogą w tym celu korzystać z sal SDK w terminach poniedziałek- piątek w godzinach 8.00-16.00, po uprzednim wpisaniu się do „zeszytu zajęć indywidualnych" dostępnego w recepcji. W trakcie indywidualnego korzystania z sal rodzice są odpowiedzialni za zdrowie i życie swego dziecka. Rodzic ponosi również odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia, które nastąpiły w trakcie użytkowania sprzętu i sal studia. Sale udostępniane są uczniom nieodpłatnie.

Koncepcja zdalnego nauczania w NSST 12 Października 2020

Regulamin organizacji zajęć 19 Października 2020