• NSST – Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10 (siedziba SDK Danceoffnia)
  • SALE E, F - ul. Zwycięstwa 14/3
GodzinaPrzedmiotSala
Poniedziałek
16.15-17.45 Taniec współczesny
E
17.50-19.20 Taniec współczesny E
19.25-20.10 umuzykalnienie  F
Środa 
16.15-17.45 Taniec klasyczny D
17.50-18.35 Akrobatyka A
Czwartek
16.15-17.45 Taniec klasyczny  C
Sobota
11.35-13.05 Rytmika D
GodzinaPrzedmiotSala
Wtorek 
16.15-17.45 Taniec klasyczny E
17.50-19.20 Taniec współczesny E
19.25-20.10 Umuzykalnienie F
Środa
16.15-17.45 Taniec klasyczny B
17.50-19.20 Taniec współczesny D
19.30-20.15 Akrobatyka A
Piątek
16.15-17.45 Taniec klasyczny C
Sobota
8.15-9.45 Taniec ludowy D
9.50-11.20 Rytmika  D
GodzinaPrzedmiotSala
Poniedziałek
16.15-17.45 Taniec współczesny C
17.50-19.20 Taniec współczesny C
19.30-21.00 Taniec klasyczny C
Wtorek
16.15-17.45 Taniec klasyczny C
17.50-19.20 Taniec ludowy C
19.30-21.00 Taniec współczesny C
Środa
16.15-17.45 Taniec klasyczny E
17.50-19.20 Audycje muzyczne F
GodzinaPrzedmiotSala
Środa
16.15-17.45 Taniec klasyczny C
17.55-19.25 Taniec ludowy E
19.30-21.00 Audycje muzyczne F
Czwartek
16.15-17.45 Taniec współczesny A
17.50-19.20 Taniec współczesny  C
19.30-21.00 Taniec klasyczny C
Piątek
17.50-19.20 Taniec współczesny A
19.30-21.00 Taniec klasyczny C
Sobota
13.10-14.40 Techniki uzupełniające A
 14.45-16.15 Taniec klasyczny C
GodzinaPrzedmiotSala
Środa
 19.30-21.00  Taniec klasyczny  C
Czwartek
16.15-17.45 Taniec klasyczny C
Piątek
16.15-17.45 Taniec klasyczny B
17.55-19.25 Taniec współczesny E
19.30-21.00 Techniki uzupełniające E
Sobota
10.00-11.30 Taniec współczesny A
11.35-13.05 Taniec współczesny  A
13.10-14.40 Taniec klasyczny C
14.45-16.15 Taniec charakterystyczny B
Środa
17.50-19.20 Taniec klasyczny C
19.30-21.00 Partnerowanie D
Czwartek
16.15-17.45 Taniec historyczny E
17.55-19.25 Taniec klasyczny E
19.30-21.00 Taniec współczesny E
Piątek
16.15-17.45 Taniec współczesny A
17.50-19.20 Taniec klasyczny C
19.30-21.00 Taniec współczesny A
Sobota
8.15-9.45 Taniec charakterystyczny C
10.00-11.30 Taniec klasyczny C
11.35-13.05 Taniec klasyczny  C
13.30-16.45 Historia tańca D
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
WRZESIEŃ
01.09.2022 Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego
01-10.09.2022 Zebrania z rodzicami 
PAŹDZIERNIK
                14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
31.10.2022 Dzień dyrektorski - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
LISTOPAD
01.11.2022 Wszystkich Świętych (dzień wolny)
11.11.2022 Święto narodowe - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
12.11.2022 Dzień dyrektorski (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
GRUDZIEŃ
5-10.12.2022 Zebrania z rodzicami 
17.12.2022 Propozycja ocen semestralnych
23.12-31.12.2022  Zimowa przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć
STYCZEŃ
01.01.2023 Nowy Rok - dzień wolnyod zajęć
06.01.2023 Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
07.01.2023 Dzień dyrektorski (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
19.01.2023 Rada Pedagogiczna
STYCZEŃ/LUTY
23.01-04.02.2023 Ferie zimowe
KWIECIEŃ
6-11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
30.04.2023 Międzynarodowy Dzień Tańca
MAJ
01.05.2023 Międzynarodowe Święto Pracy- dzień wolny od zajęć
03.05.2023 Swięto Konstytucji 3-go maja - dzień wolny od zajęć
15-20.05.2023 Dni Otwarte, Zebrania z rodzicami 
22.05.2023 Propozycje ocen końcowych
CZERWIEC
02-07.06.2023 Egzaminy promocyjne
8.06.2023 Boże ciało - dzień wolny od zajęć
9-10.06.2023 Dni dyrektorskie (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
12.06.2023 Wystawienie ocen końcowych
12-16.06.2023 Sprawdzian predyspozycji dla kandydatów
15.06.2023 Rada Klasyfikacyjna
17.06.2023 Doroczny Koncert NSST
23.06.2023 Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Wyjazdy, występy, konkursy:

  • informacje dotyczące wyjazdów, występów i konkursów podawane będą na bieżąco.
  • Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
Regulaminy NSST

Regulamin praktyk scenicznych 29 Września 2022

Wewnątrzszkolny regulamin udziału w konkursach 29 Września 2022

Regulamin organizacji zajęć 19 Października 2020

Koncepcja zdalnego nauczania w NSST 12 Października 2020