Menu Zamknij

Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca

Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca powstała w listopadzie 2016 roku w Białymstoku.

Działalność Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca dotyczy głównie:

 • Inicjowania, organizowania i wspierania działalności oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej; koncentruje się na wspieraniu rozwoju i upowszechnianiu kultury fizycznej oraz sportu, w szczególności w zakresie tańca klasycznego oraz innych stylów tańca.
 • Inicjowania, organizowania i wspierania działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym w szczególności w zakresie tańca współczesnego i klasycznego oraz innych stylów tańca.
 • Inspirowania i wspierania rozwoju fizycznego oraz intelektualnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 • Wspieraniu inicjatyw o charakterze edukacyjnym, oświatowym oraz artystycznym.
 • Wspieraniu inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów Fundacji, a także na rzecz ochrony zdrowia.


Głównym przedmiotem działalności jest:

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • Edukacja
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej


Fundacja od 3 lat prowadzi edukację artystyczną dzieci i młodzieży pod postacią Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Białymstoku, dającej dyplom zawodowego tancerza. Ponadto nasza organizacja jest producentem i realizatorem wielu projektów artystycznych, takich jak np. spektakle baletowe, pokazy, koncerty. Fundacja realizuje i prowadzi także projekty kulturalne przeznaczone dla dzieci i młodzieży, np. Lato w teatrze, Tańczące Parabole oraz wiele warsztatów artystyczno-tanecznych.

Statut

Statut Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca.

Projekty

Wirtualne Laboratoria Tańca

WIRTUALNE LABORATORIA TAŃCA to internetowy projekt artystyczno-edukacyjny z dziedziny tańca współczesnego otwarty w sieci dla szerokiego grona odbiorców z całej Polski. Projekt został stworzony przez Fundację Rozwoju Sztuki Tańca, a dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

 

CELEM głównym projektu było stworzenie warunków i rozwój przestrzeni do aktywnego uczestnictwa w kulturze środowiska artystów i odbiorców związanych ze sztuką tańca współczesnego w Polsce, oraz wszystkich zainteresowanych tą dziedziną sztuki, w sposób umożliwiający korzystanie z zasobów kultury w sieci w dobie obecnej pandemii.

 

Realizacja projektu odbyła się między 5 sierpnia a 18 września 2020 r.

 

Wydarzenie składało się z 3 bloków działań:

 1. STREFY PREZENTACJI – w której zostały upowszechnione i udostępnione szerokiej publiczności (w sieci) ważne spektakle twórców polskiej sceny tańca. Prezentacje zostały wzbogacone wirtualnymi spotkaniami z twórcami oraz pogłębioną analizą utworów. Pięciu wybranych polskich choreografów zaprezentowało jeden ze swoich utworów:
   PROGRAM:
  1. Eliza Kindziuk, „The room”
  2. Iwona Olszowska, „Adam i Elf”
  3. Małgorzata Mielech, „FearLess”
  4. Eryk Makohon, „TAKARAZUKA CAMP” -Krakowski Teatr Tańca
  5. Karolina Garbacik, „Fragment/Akcja”

  Każda prezentacja spektaklu poprzedzona była internetową ZAPOWIEDZIĄ –otwartym dla wszystkich spotkaniem prowadzonym z choreografem, podczas którego opowiadał on o głównych założeniach swojego projektu oraz pracy nad nim (transmisje na żywo: FB Live). Po zapowiedzi odbył się pokaz spektaklu w sieci, a następnie spotkanie on-line, któremu towarzyszyła pogłębiona analiza utworu, pytania zadawane przez uczestników spotkania oraz dyskusja.

 2. W ramach kolejnego bloku projektu – STREFY WARSZTATÓW, zostało zrealizowanych 5 cykli warsztatowo-couchingowych prowadzonych w formie e-learningu, dotyczących tańca i choreografii. Punktem wyjścia były  spektakle prezentowane w poprzedniej części projektu, a prowadzącymi autorzy choreografowie. Była to kontynuacja projektu dedykowana grupie –
  tancerzy i choreografów, która miała na celu doskonalenie warsztatu i rozwój umiejętności tanecznych i choreograficznych przy użyciu narzędzi e-learningowych.
  Każdy cykl warsztatowy składał się z 4 nagranych lekcji wideo oraz 4 grupowych spotkań on-line z indywidualnym coachingiem (WebToLearn). Uczestnicy warsztatu pracowali nad zadaniami–udostępniając prowadzącemu i innym członkom grupy warsztatowej własne realizacje za pomocą filmików wideo. Efekty pracy wszystkich uczestników projektów stały się materiałem do podsumowującego projekt filmu wideo umieszczonego na stronie projektu: laboratoriatanca.pl Każdy z uczestników miał dostęp do wybranego pakietu szkoleń, z uporządkowanym zamkniętym dostępem do materiałów dodatkowych oraz posiadał własny profil z informacjami o indywidualnym postępie w szkoleniu i możliwością korzystania z materiałów, będących częścią kolejnej sekcji projektu, tj. „Strefy Wsparcia”. W ramach STREFY WSPARCIA została stworzona i udostępniona seria materiałów szkoleniowych i instruktażowych, wspomagających pracę i edukację twórców tańca w sieci, takich jak:
  • Instrukcje wykorzystywanych w całym projekcie narzędzi internetowych (np. narzędzi do
   webinarów, platformy e-learninogowej)
  • Instrukcje dotyczące realizacji nagrań wideo i live’ów z uwzględnieniem specyfiki tańca

  Materiały będą miały charakter otwarty i każdy zainteresowany będzie mógł z nich korzystać. Udostępnione zostaną na stronie www projektu jako „Biblioteczka zdalnej edukacji”, na platformie szkoleniowej i w social mediach.

Koordynator merytoryczny:Karolina Garbacik
Koordynator koncepcyjny:Anastazja Popławska
Koordynator organizacyjny:Anna Kalinowska
Specjalista ds. komunikacji i mediów:Natalia Małkus
Koordynator finansowy:Urszula Wysocka
Nagrania i montaż:Mucha na Dziko
Motion design:Paweł Dudko/We Shoot People

Wszystkie informacje o projekcie oraz filmy finałowe dostępne są na stronie www projektu: laboratoriatanca.pl oraz FB

Koncerty poruszone. Młoda sztuka w trzech odsłonach

„Koncerty poruszone. Młoda sztuka w trzech odsłonach” to projekt artystyczno-edukacyjny z dziedziny: muzyki, tańca i sztuk wizualnych, otwarty w sieci dla szerokiego grona odbiorców z całej Polski.

Projekt składa się z cyklu 3 koncertów muzyki młodych kompozytorów polskich, wykonywanej na żywo przez muzyków z orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku z towarzyszącą jej choreograficzną ilustracją taneczną. Koncerty odbędą się w przestrzeniach Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku w oprawie artystycznej prezentowanych tam dzieł plastyczno-wizualnych.

Młodzi muzycy-uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku pod okiem dyrygenta Kazimierza Dąbrowskiego zagrają 3 koncerty składające się z utworów kompozytorów XXI wieku. Do każdego koncertu zostanie specjalnie ułożona choreografia taneczna, korespondująca z danym utworem muzycznym, zaprezentowana przez młodych adeptów sztuki
tańca – uczniów Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Białymstoku. Wykonywany na żywo taniec (3 premiery – każda przygotowywana przez innego choreografa) będzie dodatkowym środkiem artystycznego wyrazu, który w połączeniu z muzyką i przestrzenią galerii sztuki wzbogaci pole interpretacji, przeżywania emocji i odbioru dzieła przez widzów. Koncerty będą relacjonowane na żywo poprzez transmisje internetowe w czasie rzeczywistym dostępne bezpłatnie dla każdej zainteresowanej osoby.

Wydarzenie odbędzie się w Białymstoku w drugiej połowie grudnia 2020 r. Do jego realizacji zostaną wykorzystane e-narzędzia takie jak: streamingi on line, nagrania video i live’ów, Facebook, You Tube.

Projekt będzie realizowany we współpracy z czterema partnerami:

 1. Galerią im. Sleńdzińskich
 2. Niepubliczną Szkołą Sztuki Tańca w Białymstoku
 3. Zespołem Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku
 4. Studiem Działań Kreatywnych „Danceoffnia”

Kompozytorzy utworów zaprezentowanych podczas koncertów zostaną wybrani spośród laureatów ostatniej edycji programu „Muzyka naszych czasów”, promującego kompozycje XXI wieku, a prowadzonego przez Stowarzyszenie Akademia wraz z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Będą to twórcy młodego pokolenia. Wykonawcami i interpretatorami ich dzieł także będą początkujący artyści – uczniowie ZSM w Białymstoku i tancerze NSST. Mentorami w projekcie będą cenieni twórcy z bogatym dorobkiem artystycznym – dyrygent Kazimierz Dąbrowski i choreografowie: Alicja Złoch, Eliza Kindziuk i Izabela Zawadzka.

Celem projektu jest promowanie i pokazywanie dokonań młodych twórców z naszego regionu, zgodnie z nazwą projektu: „Młoda sztuka w trzech odsłonach.” Mimo, że na pierwszym planie znajdzie się zatem praca młodych artystów, chcemy pokazać także ich dojrzałą stronę twórczości – podkreślić fakt, że mimo młodego wieku, są w stanie improwizować, budować świadomie ruch, występować w roli nie tylko odtwórcy, ale także kreatora. Współczesna muzyka daje ogromne pole manewru dla artysty tancerza, a wzajemne przenikanie się sztuk: muzyki, tańca, plastyki stwarza duże możliwości interpretacyjne. Dzięki współpracy adeptów i dojrzałych twórców powstaną dzieła o wysokiej wartości artystycznej i wysokim potencjale edukacyjnym. Wśród instrumentów muzycznych, które będzie można usłyszeć na koncertach znajdą się: fortepian,
skrzypce, kontrabas oraz inne instrumenty klawiszowe, dęte, strunowe czy basowe. Z kolei każda z trzech premierowych choreografii zostanie stworzona dla 2-3 występujących tancerzy.

Eksperymentowanie i poszukiwanie to jedne z wyraźniejszych cech sztuki współczesnej. Będą one motywem przewodnim pracy nad ruchem podczas opracowania Koncertów. Choreografowie wypracują z adeptami sztuki tańca tematy podczas wspólnych poszukiwań improwizacyjnych. Ruch powstanie w dialogu pomiędzy choreografem i tancerzem. Stworzone choreografie będą
pozostawały w relacji nie tylko z muzyką, lecz również odnosiły się do konkretnej przestrzeni, w której odbywać się będą koncerty. Taniec zespoli wszystkie elementy koncertu – wizualne, dźwiękowe, przestrzenne. Taka forma współpracy jest charakterystyczna obecnie w pracy w zawodowym teatrze tańca. Widz,
natomiast, otrzyma bardzo zindywidualizowaną, wręcz osobistą wypowiedź taneczno-muzyczną. Przygotowując uczniów do podjęcia zawodu tancerza, chcemy otwierać go na różnorodne formy wykonawcze i metody pracy.

Miejsce realizacji zadania

  Białystok:
 1. Siedziba Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Waryńskiego 24 A – pierwszy koncert.
 2. Siedziba Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Legionowej 2 – drugi koncert
 3. Siedziba Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Wiktorii- trzeci koncert
Project Team
Kazimierz Dąbrowskidyrygent orkiestry
Eliza Kindziukchoreograf
Izabela Zawadzkachoreograf
Alicja Złochchoreograf
Anastazja Popławskakoordynatorka projektu
Anna KalinowskaSpecjalista ds. komunikacji i mediów
Brakujące ogniwo - Balet w jednym akcie.
 • Spektakl baletowy z orkiestrą na żywo dedykowany dzieciom i młodzieży
 • Tańczy 30 tancerzy, gra 40 muzyków, śpiewa ponad 30 chórzystów
 • Wszyscy artyści to dzieci i młodzież
 • Premiera: czerwiec 2019

„Brakujące ogniwo” – spektakl baletowy z orkiestrą na żywo dedykowany dzieciom i młodzieży. Powstał w oparciu o libretto, które wraz z muzyką zostało nagrodzone w 2018 roku w konkursie organizowanym przez ZAiKS.
Spektakl to historia spotkania dwóch dziewczynek – Tosi i Oli, które trafiają do jednego pokoju w internacie. Tak zaczyna się ich przymusowa znajomość, która będzie wiodła przez nieufność, konflikt, zazdrość, aż po współpracę, wybaczenie i przyjaźń. To opowieść o zderzeniu dwóch różnych dziecięcych światów, różnych wrażliwości i o strachu, bo jednym z najważniejszych motywów spektaklu jest lęk.
W warstwie wizualnej widz może spodziewać się bajkowej scenerii z elementami, kojarzącymi się z końcem XIX wieku oraz łączonymi z disneyowską stylistyką.
Współpracy przy realizacji tego projektu podjęły się dwie szkoły artystyczne, działające w Białymstoku: Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca oraz Zespół Szkół Muzycznych im. J. Paderewskiego. Całe przedsięwzięcie zostało przygotowane przez dzieci i pedagogów z obu szkół.

ProdukcjaFundacja Rozwoju Sztuki Tańca
WspółorganizacjaNiepubliczna Szkoła Sztuki Tańca
Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego
Premiera18 czerwca 2019, Białystok
MuzykaAnna Maria Huszcza
ChoreografiaKarolina Garbacik
LibrettoAgata Wieczyńska – Krawiec
Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego
ScenografiaMałgorzata Tarasewicz-Wosik
KostiumyŁucja Grzeszczyk
Justyna Sochoń
Asystenci choreografaOlesia Sheremet, Michalina Pawlukiewicz, Alicja Złoch
Przygotowanie chóruEmilia Dobrzyńska
Przygotowanie sekcji perkusjiAdam Krzyczkowski
Projekty graficznePaweł Dudko (We Shoot People)
ŚwiatłoMateusz Bułatewicz
Koordynator projektuAnastazja Popławska
Tańczące Parabole. Taneczny projekt edukacyjny

Projekt „Więcej niż tańczące parabole” jest projektem realizowanym od 2011 roku, którego celem jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży miasta Białegostoku zainteresowania tańcem. Ma on pomóc w stawaniu się aktywnym i świadomym odbiorcą sztuki tańca. Jest to jedyny projekt tego typu w regionie. Projekt realizowany jest przy współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w Ruchu 2019.

Projekt składa się z 3 etapów.

 • I etap – Spotkania na lekcjach w szkole, wprowadzenie w tematykę tańca.
 • II etap – Warsztaty teoretyczno-praktyczne – osoby chętne biorą udział w warsztatach dotyczących różnych stylów tańca: taniec współczesny, taniec jazzowy, balet, polskie tańce narodowe i tzw. taniec charakterystyczny. Warsztaty prowadzone są przez wybitnych artystów i pedagogów tańca.
 • III etap – Wybranych 30 osób przystępuje do realizacji mini spektaklu tanecznego. Osoby te oglądają również spektakle taneczne w Białymstoku oraz Warszawie. Na koniec organizowany jest w szkołach wernisaż wystawy zdjęć z projektu.

W 2019 roku partnerami projektu byli:

 • ZSO nr 3 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku
 • DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych

no images were found

Lato w teatrze

„LEGENDArna Wytwórnia Sztuki” to pomysł Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca na półkolonie artystyczne dla młodzieży zorganizowane w ramach programu Lato w Teatrze w Białymstoku w sierpniu 2018 roku.

W projekcie zrealizowanym przez Fundację wzięło udział 32 uczestników w wieku od 10 do 16 lat, w tym młodzież z Domu Dziecka i Świetlicy socjo-terapeutycznej w Białymstoku.

Warsztaty odbywały się w trzech grupach: muzycznej, tanecznej i teatralnej. Tematem przewodnim artystycznych poszukiwań były legendy podlaskie. Niezwykłe postaci i zdarzenia z dawnych opowieści oraz Białystok i Podlasie, jako magiczne miejsca przepełnione folklorem stały się doskonałą inspiracją do pracy. Za pomocą środków artystycznych takich jak: ruch, światło, muzyka, dźwięk uczestnikom udało się połączyć tradycję ze współczesnością. Podczas zajęć dzieci poznawały podlaskie legendy, odkrywały ich znaczenie i wartości oraz wykorzystywały tę wiedzę w procesie twórczym. Młodzież próbowała interpretacji ludowych utworów muzycznych, poznawała techniki pracy nad choreografią, dawne style tańca, uczyła się komponować na scenie ruch z głosem, kreować niezwykłe postaci używając dźwięku, papieru, folii i światła. Za pomocą aktorstwa, śpiewu i pracy z materią uczestnicy opowiadali o ważnych dla siebie treściach. Nie zabrakło też wspólnej dobrej zabawy.

Efektem dwutygodniowej pracy warsztatowej był spektakl „LEGENDArni” stworzony przez uczestników i instruktorów warsztatów, prezentowany dwukrotnie dla zaproszonych gości w SDK Danceoffnia.

Koordynatorka projektuAnastazja Popławska
Zespół instruktorów warsztatówAgnieszka Możejko-Szekowska
Piotr Wiktorko
Anna Piekut
Marcin Nagnajewicz
Dorota Baranowska
Katarzyna Daszuta
Anastazja Popławska
Projekty graficzneNatalia Małkus
Foto i videoTomasz Pienicki

no images were found

„Koncerty Poruszone. Uczę się ciała na pamięć… Baczyński 21”

Kontynuacja formuły Koncertów Poruszonych. Projekt realizowany w 2021 zakładał stworzenie cyklu taneczno- ruchowych etiud, na podstawie wybranych wierszy poety – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz ich prezentacja w ramach 1 koncertu.

Cały projekt opierał się na procesie twórczym, głęboko angażującym biorącą w niej udział artystyczną młodzież regionu. Jego efektem była prezentacja 6 taneczno-muzyczno-słownych etiud. Każda z etiud to artystyczne opracowanie jednego z wierszy, będąca przy tym efektem współpracy zespołu młodych twórców:

 1. tancerzy, którzy operując językiem tańca współczesnego stworzyli choreografie do słów poety
 2. muzyków – którzy ten sam wiersz interpretowali w warstwie muzycznej oraz
 3. uczniów studium wokalnoaktorskiego, których zadaniem było opracowanie sposobu prezentacji słów wiersza

W pokaz zaangażowanych było 24 uczniów, realizujących etiudy w 6 zespołach w których w skład wchodzili uczniowie z Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Białymstoku, Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku oraz Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku.

 

ReżyseriaKarolina Garbacik
Przygotowanie taneczneEliza Kindziuk
Przygotowanie muzyczneKazimierz Dąbrowski
Przygotowanie aktorskiePaweł Szymański
Realizacja

Znów wędrujemy – Weronika Jeleśniański, Weronika Kalupa, Oliwia Kardasz, Julia Czech, Dominika Prytuła,
Michał Cimoch (warstwa elektroakustyczna)

Miłość (O nieba płynnych pogód) – Weronika Juchimiuk, Magdalena Winnicka, Iga Badurska, Mateusz Dawidziuk

Biała Magia – Julia Kuzyka, Zuzanna Knyszewska, Jakub Muszyński, Jakub Gujda

Pragnienia – Hanna Iwanicka, Aleksandra Trochimczuk, Łukasz Bojaczuk

Z wiatrem – Martyna Pola Osińska, Tomasz Horodeński, Daniel Zawistowski, Krzysztof Janowicz

Niebo złote ci otworze – Zuzanna Burak, Gabriela Surowiec, Natalia Urlewicz, Magdalena Kamińska

Zadanie dofinansowano ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

„Koncerty Poruszone. Paralaksa”

Projekt to próba ujęcia jednego tematu muzycznego na kilka różnych sposobów oraz współdziałaniu, przenikaniu w procesie twórczym biegunowych technik- tańca klasycznego i tańca współczesnego, z wykorzystaniem partnerowania w tańcu klasycznym i contact improwizacji. W ramach projektu zrealizowane trzy choreografie do utworu muzycznego Miłosza Bembinowa.

Do realizacji warstwy muzycznej zaproszony został kompozytor oraz pedagodzy i uczniowie Orkiestry Zespołu Szkól Muzycznych w Białymstoku.

W ramach premiery „Paralaksa” zostały zaprezentowane trzy krótkometrażowe spektakle w ramach jednego wieczoru. Każdy ze spektakli będzie realizowany przez innego choreografa, jednak wszystkim będzie towarzyszył ten sam utwór muzyczny trzykrotnie wykonany przez Orkiestrę.

Nabór tancerzy do projektu odbędzie się w formule open call, skierowany do uczniów polskich szkół baletowych i sztuki tańca oraz studentów wydziałów i kierunków tanecznych i choreograficznych uczelni artystycznych. Informacje o naborze zostaną wysłane do wszystkich tego typu placówek w Polsce. W każdym ze spektakli weźmie udział od 4 do 6 tancerzy wyłonionych przez komisję. W skład komisji wejdą choreografowie i ekspert zewnętrzny.

Koordynacja projektu, organizacja współpracy pomiędzy partnerami, reżyseria wieczoruKarolina Garbacik
ChoreografiaIwona Olszowska
Andrzej Morawiec
Eduard Bablidze
MuzykaMiłosz Bembinow
Pedagog – opiekun orkiestryKazimierz Dąbrowski
Pedagog – opiekun chóruMonika Bierć
Pedagog- opiekun zespołu tanecznegoEliza Kindziuk
Ruch, taniecuczniowie OSB i SST oraz studenci kierunków tanecznych zgłoszeni w open call na podstawie wyboru choreografów.
Wykonanie muzyczneOrkiestra i Chór Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku

Projekt realizowany we współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Tańca w ramach programu Przestrzenie Sztuki Białystok 2022 r.

Projekt dofinansowano z budżetu Miasta Białystok. Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem projektu jest Podlaskie Stowarzyszenie Tańca oraz Opera i Filharmonia Podlaska.

no images were found„Wakacyjne Wieczorki Baletowe” - cykl spotkań ze sztuką tańca klasycznego dla najmłodszych

Zrealizowane zostały dwie edycje wydarzenia w:

 • lipcu 2021 r. dla mieszkańców Osiedla Młodych
 • lipcu 2022 r. dla mieszkańców Osiedla Antoniuk

W każdej z edycji projekt zakładał realizację 6 spotkań dedykowanych mieszkańcom wybranego osiedla przeprowadzanych w 3 blokach tematycznych przez 3 tygodnie wakacji. Celem inicjatywy była edukacja kulturalna i taneczna dzieci oraz ich opiekunów a także integracja mieszkańców osiedla. Formuła wieczorków była dostosowana do zainteresowań oraz możliwości percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzieci i dorośli poznawali ciekawostki i pojęcia związane z tańcem klasycznym. Podczas każdego ze spotkań zaprezentowane zostały na żywo fragmenty wariacji baletowych wykonywanych przez tancerzy związanych z Fundacją Rozwoju Sztuki Tańca. Uczestnicy brali udział w warsztacie, gdzie poznawali kluczowe figury baletowe. Dzieci mogły również swobodnie improwizować i tańczyć.

no images were found

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

„Meet CoPpeLia”

Zrealizowany w 2021 r projekt zakładający produkcję spektaklu tanecznego pt. „Meet CoPeLia” wraz z jego premierową prezentacją w Białostockim Teatrze Lalek.

Spektakl inspirowany jest powstałym w XIX w., baletem pt. „Coppelia, czyli dziewczyna o szklanych oczach” Leo Delibes’a. Utwór, został zreinterpretowany i przetworzony zarówno w warstwie fabularnej, muzycznej jak i dramaturgicznej. Fabuła nowej Coppelii rozgrywa się we współczesnym nam świecie, a towarzyszy jej XIX wieczna muzyka poddana transformacji przez współczesnego kompozytora- producenta muzycznego. Język, którym spektakl operuje to taniec, teatr i multimedia. Choreografia do spektaklu została stworzona przez Karolinę Garbacik. W warstwie fabularnej spektakl dotyka problemu nowego, zintegrowanego świata, w którym wyidealizowana, wirtualna rzeczywistość staje się równie ważna jak świat realny. Co w efekcie staje się źródłem samotności i bólu.

Koncepcja i choreografiaKarolina Garbacik
Scenografia i multimediaPaweł Dudko
MuzykaLeo Delibes
Muzyka elektroniczna i remixWikson Szczygieł
KostiumyŁucja Grzeszczyk
Reżyseria światłaBogusław Kasperuk
WizażMarta Lewkowska
ProdukcjaFundacja Rozwoju Sztuki Tańca we współpracy z Białostockim Teatrem Lalek i Studiem Działań Kreatywnych DanceOFFnia
WystępująJulia Dondziło
Łucja Grzeszczyk
Katarzyna Wiktorko
Piotr Wiktorko

 

no images were found

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.

Skip to content