Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Białymstoku

Dzień Klasa I Klasa II
Środa
16.15-17.45
Taniec współczesny
16.15-17.45
Rytmika
17.45-19.15
Rytmika
17.45-19.15
Taniec współczesny
Piątek
16.15-17.45
Taniec współczesny
16.30-17.15
Gimnastyka
18.00-18.45
Gimnastyka
17.15-18.45
Taniec klasyczny
18.50-20.20
Taniec współczesny
Sobota
9.00-10.30
Taniec klasyczny
9.50-10.35
Umuzykalnienie
10.35-11.20
Umuzykalnienie
10.35-12.05
Taniec klasyczny
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016 r.
Ferie zimowe: 23 stycznia – 5 lutego 2017 r.
województwa:
  • podlaskie
  • warmińsko-mazurskie
Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017 r.
Dni wolne: 1 – 3 maja 2017 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2017 r.
Obóz letni: 20 – 30 sierpnia 2017 r.
Ferie letnie: 24 czerwca 31 sierpnia 2017 r.

Wyjazdy, występy, konkursy:

  • informacje dotyczące wyjazdów, występów i konkursów podawane będą na bieżąco.
  • Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie

Egzaminy z tańca klasycznego dla obecnych uczniów NSST 21 Marca 2017

  • Klasa I: 17.06.2017 godz: 12:30
  • Klasa II: 17.06.2017 godz: 14:15

Zebrania z rodzicami kandydatów odbędą się w dniach: 21 Marca 2017

  • 28.04.2017 (piątek) godz 17:45
  • 05.05.2017 (piątek) godz 17:45