Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca w Białymstoku jest jedyną w regionie dziewięcioletnią szkołą artystyczną, która przygotowuje uczniów do uzyskania dyplomu zawodowego tancerza. Daje możliwość najbardziej utalentowanym dzieciom i młodzieży na spełnienie marzeń – zawodową karierę taneczną. Program nauczania jest przygotowany zgodnie w wymogami obowiązującymi szkoły, które zostały wpisane do ewidencji szkół artystycznych. Organem nadzorującym działalność szkoły jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podstawowymi przedmiotami nauczania są: taniec klasyczny, taniec współczesny. Inne przedmioty to m.in. rytmika, taniec ludowy i charakterystyczny, akrobatyka, historia tańca.

Dzieci i młodzież uczą się w 12-osobowych klasach pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej z odpowiednimi uprawnieniami. W pierwszych klasach zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu, potem 4 razy, a w najwyższych klasach 5 razy w tygodniu.

Zajęcia prowadzone są w dogodny sposób – popołudniami oraz w soboty. Pozwala to uczniom kontynuować kształcenie w ich dotychczasowych szkołach ogólnokształcących i nie koliduje z nauką.

Dzieci rozpoczynają naukę w wieku 9 lat, najzdolniejsze mogą ubiegać się o przyjęcie do wyższych klas szkoły nawet do 16 roku życia. Nauka w szkole obejmuje 9-letni cykl kształcenia.

W 2018 roku na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego szkoła uzyskała prawa szkoły publicznej.

Szkoła umożliwia:

  • Zdobycie wszechstronnych umiejętności, pozwalających na uzyskanie dyplomu tancerza.
  • Rozwijanie zdolności, pozwalających na profesjonalną aktywność zawodową w dziedzinie tańca.
  • Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w upowszechnianiu sztuki tańca we wszystkich środowiskach.
  • Przyzwyczajenie do nieustannego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
  • Wdrażanie nawyku samokształcenia, samokontroli, samooceny
  • Rozwijanie i rozbudzanie zdolności artystycznych.
  • Kształtowanie postaw świadomych, wrażliwych odbiorców kultury.
  • Stałe podwyższanie poziomu sprawności fizycznej i intelektualnej.

Nasza Kadra

Karolina Garbacik

Dyrektor

Eduard Bablidze

Nauczyciel

Katarzyna Daszuta

Milena Jurczyk

Taniec ludowy i charakterystyczny

Piotr Jeznach

Sylwia Wojciechowska

Umuzykalnienie

Izabela Zawadzka

Taniec współczesny

Ewa Modranka

Rytmika

Ziemowit Bogusławski

Akrobatyka

Szkoła Sztuki Tańca?

Białystok i Podlasie jest kuźnią tanecznych talentów. Kluby, zespoły i kursy taneczne gromadzą dzieci i młodzież w każdym wieku. Część z nich pragnie po prostu nauczyć się tańczyć, część traktuje udział w zajęciach jako fantastyczną młodzieńczą przygodę i wartościową edukację. Są jednak dzieci, których nieprzeciętny talent sprawia, że marzą o karierze zawodowych tancerzy. To dla nich właśnie stworzono szkołę sztuki tańca. Przygotowuje ona do profesjonalnej kariery tanecznej
Niepubliczna Szkoła Sztyki Tańca została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych. To oznacza, że organem nadzorującym działalność szkoły jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organem wykonawczym sprawującym kontrolę jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Szkoła działa na podstawie statutu, który jest zgodny z przepisami obowiązującymi wszystkie szkoły artystyczne. To gwarancja wykształcenia, które pomoże w zawodowej karierze tanecznej. To jedyna szkoła, która przygotowuje do uzyskania dyplomu tancerza
Rekrutacja uczniów na nowy rok szkolny odbywa się wiosna każdego roku . W czerwcu przewidziane są sprawdziany przydatności. Kandydatów czeka spotkanie z komisją egzaminacyjną, która sprawdzi predyspozycje do nauki i wykonywania zawodu. Dokładne informacje odnośnie naboru uczniów znajdują się w zakładce Rekrutacja.