Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca

Statut

Statut Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca.

Pobierz plik PDF
Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca powstała w listopadzie 2016 roku w Białymstoku.
Działalność Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca dotyczy głównie:
 • Inicjowania, organizowania i wspierania działalności oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej; koncentruje się na wspieraniu rozwoju i upowszechnianiu kultury fizycznej oraz sportu, w szczególności w zakresie tańca klasycznego oraz innych stylów tańca.
 • Inicjowania, organizowania i wspierania działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym w szczególności w zakresie tańca współczesnego i klasycznego oraz innych stylów tańca.
 • Inspirowania i wspierania rozwoju fizycznego oraz intelektualnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 • Wspieraniu inicjatyw o charakterze edukacyjnym, oświatowym oraz artystycznym.
 • Wspieraniu inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów Fundacji, a także na rzecz ochrony zdrowia.

Głównym przedmiotem działalności jest:
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • Edukacja
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Fundacja od 3 lat prowadzi edukację artystyczną dzieci i młodzieży pod postacią Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca w Białymstoku, dającej dyplom zawodowego tancerza. Ponadto nasza organizacja jest producentem i realizatorem wielu projektów artystycznych, takich jak np. spektakle baletowe, pokazy, koncerty. Fundacja realizuje i prowadzi także projekty kulturalne przeznaczone dla dzieci i młodzieży, np. Lato w teatrze, Tańczące Parabole oraz wiele warsztatów artystyczno-tanecznych.

Projekty

 • Spektakl baletowy z orkiestrą na żywo dedykowany dzieciom i młodzieży
 • Tańczy 30 tancerzy, gra 40 muzyków, śpiewa ponad 30 chórzystów
 • Wszyscy artyści to dzieci i młodzież
 • Premiera: czerwiec 2019

"Brakujące ogniwo” - spektakl baletowy z orkiestrą na żywo dedykowany dzieciom i młodzieży. Powstał w oparciu o libretto, które wraz z muzyką zostało nagrodzone w 2018 roku w konkursie organizowanym przez ZAiKS.
Spektakl to historia spotkania dwóch dziewczynek – Tosi i Oli, które trafiają do jednego pokoju w internacie. Tak zaczyna się ich przymusowa znajomość, która będzie wiodła przez nieufność, konflikt, zazdrość, aż po współpracę, wybaczenie i przyjaźń. To opowieść o zderzeniu dwóch różnych dziecięcych światów, różnych wrażliwości i o strachu, bo jednym z najważniejszych motywów spektaklu jest lęk. W warstwie wizualnej widz może spodziewać się bajkowej scenerii z elementami, kojarzącymi się z końcem XIX wieku oraz łączonymi z disneyowską stylistyką. Współpracy przy realizacji tego projektu podjęły się dwie szkoły artystyczne, działające w Białymstoku: Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca oraz Zespół Szkół Muzycznych im. J. Paderewskiego. Całe przedsięwzięcie zostało przygotowane przez dzieci i pedagogów z obu szkół.

Produkcja Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca
Współorganizacja Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca
Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego
Premiera 18 czerwca 2019, Białystok
Muzyka Anna Maria Huszcza
Choreografia Karolina Garbacik
Libretto Agata Wieczyńska – Krawiec
Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego
Scenografia Małgorzata Tarasewicz-Wosik
Kostiumy Łucja Grzeszczyk
Justyna Sochoń
Asystenci choreografa Olesia Sheremet, Michalina Pawlukiewicz, Alicja Złoch
Przygotowanie chóru Emilia Dobrzyńska
Przygotowanie sekcji perkusji Adam Krzyczkowski
Projekty graficzne Paweł Dudko (We Shoot People)
Światło Mateusz Bułatewicz
Koordynator projektu Anastazja Popławska

Projekt „Więcej niż tańczące parabole” jest projektem realizowanym od 2011 roku, którego celem jest rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży miasta Białegostoku zainteresowania tańcem. Ma on pomóc w stawaniu się aktywnym i świadomym odbiorcą sztuki tańca. Jest to jedyny projekt tego typu w regionie. Projekt realizowany jest przy współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach programu Myśl w Ruchu 2019.

Projekt składa się z 3 etapów.

 • I etap - Spotkania na lekcjach w szkole, wprowadzenie w tematykę tańca.
 • II etap - Warsztaty teoretyczno-praktyczne - osoby chętne biorą udział w warsztatach dotyczących różnych stylów tańca: taniec współczesny, taniec jazzowy, balet, polskie tańce narodowe i tzw. taniec charakterystyczny. Warsztaty prowadzone są przez wybitnych artystów i pedagogów tańca.
 • III etap - Wybranych 30 osób przystępuje do realizacji mini spektaklu tanecznego. Osoby te oglądają również spektakle taneczne w Białymstoku oraz Warszawie. Na koniec organizowany jest w szkołach wernisaż wystawy zdjęć z projektu.

W 2019 roku partnerami projektu byli:

 • ZSO nr 3 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku
 • DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych

"LEGENDArna Wytwórnia Sztuki" to pomysł Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca na półkolonie artystyczne dla młodzieży zorganizowane w ramach programu Lato w Teatrze w Białymstoku w sierpniu 2018 roku.
W projekcie zrealizowanym przez Fundację wzięło udział 32 uczestników w wieku od 10 do 16 lat, w tym młodzież z Domu Dziecka i Świetlicy socjo-terapeutycznej w Białymstoku.
Warsztaty odbywały się w trzech grupach: muzycznej, tanecznej i teatralnej. Tematem przewodnim artystycznych poszukiwań były legendy podlaskie. Niezwykłe postaci i zdarzenia z dawnych opowieści oraz Białystok i Podlasie, jako magiczne miejsca przepełnione folklorem stały się doskonałą inspiracją do pracy. Za pomocą środków artystycznych takich jak: ruch, światło, muzyka, dźwięk uczestnikom udało się połączyć tradycję ze współczesnością. Podczas zajęć dzieci poznawały podlaskie legendy, odkrywały ich znaczenie i wartości oraz wykorzystywały tę wiedzę w procesie twórczym. Młodzież próbowała interpretacji ludowych utworów muzycznych, poznawała techniki pracy nad choreografią, dawne style tańca, uczyła się komponować na scenie ruch z głosem, kreować niezwykłe postaci używając dźwięku, papieru, folii i światła. Za pomocą aktorstwa, śpiewu i pracy z materią uczestnicy opowiadali o ważnych dla siebie treściach. Nie zabrakło też wspólnej dobrej zabawy.

Efektem dwutygodniowej pracy warsztatowej był spektakl „LEGENDArni” stworzony przez uczestników i instruktorów warsztatów, prezentowany dwukrotnie dla zaproszonych gości w SDK Danceoffnia.


Koordynatorka projektu Anastazja Popławska
Zespół instruktorów warsztatów Agnieszka Możejko-Szekowska
Piotr Wiktorko
Anna Piekut
Marcin Nagnajewicz
Dorota Baranowska
Katarzyna Daszuta
Anastazja Popławska
Projekty graficzne Natalia Małkus
Foto i video Tomasz Pienicki